لیفت صورت یا بوتاکس؟ کدامیک برای شما مناسب است؟
چگونه می توان از چین و چروک پیشانی خلاص شد؟
بهترین سن برای تزریق بوتاکس و ژل
آیا وقتی اثر بوتاکس از بین برود مسن تر به نظر می رسم؟
آیا میتوانم بعد از تزریق بوتاکس و ژل زیر آفتاب بروم؟
آیا می توانم بعد از بوتاکس عینک بزنم؟
اگر بعد از بوتاکس ورزش کنم، زود از بین می رود؟
چند وقت پس از بوتاکس می توانم آرایش کنم؟
بعد از بوتاکس باید چطور بخوابم؟