هزینه میکرونیدلینگ
ضد آفتاب بعد از میکرونیدلینگ
کرم ترمیم کننده بعد از میکرونیدلینگ
کبودی بعد از میکرونیدلینگ
شستن صورت بعد از میکرونیدلینگ
قرمزی بعد میکرونیدلینگ
اقدامات و مراقبت های بعد از میکرونیدلینگ
قیمت و هزینه تزریق ژل خط خنده
هزینه تخلیه ژل موقت